Register
A password will be e-mailed to you.

WHO’a göre 13 Mart 2020 itibariyle tüm dünyada doğrulanmış 132.758 Covid-19 vakasından 4955 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Hastalığın fatalite hızı ülkeden ülkeye değişmekle beraber (Çin %3,9, İtalya %6,7, İran %4,2, ABD %2,8 gibi) dünya ortalaması olarak %3,7 civarında gözükmektedir.  Bu fatalite hızı aynı aileden olan SARS-CoV (%10) ve MERS-CoV’e (%34-37) göre çok daha düşük, İnfluenza pandemilerine (%0.01-0,2) göre daha yüksek, 1918 yılındaki Büyük İspanyol (H1N1) Gribine (%2-3) göre ise benzer hızlardadır.

Globalleşme ve tüm dünyayı saran ulaşım imkânları sonucunda her toplumdan insanın dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunabilmesi kolayca mümkün olabilmekte, bu durum enfeksiyonun büyük bir pandemiye dönüşebilme riski nedeniyle dünya çapında büyük bir kaygıya yol açmaktadır.

Ülkemizde Çin’deki ilk vakaların çıkışıyla beraber erkenden alınan önlemlerin etkisiyle virusun girişi en az bir ay geciktirilmiş, bunun sonucunda ilk vaka 10 Mart’ta yine yurtdışı bağlantılı bir kişide tespit edilmiştir. Yine bu ilk vakanın ardından 13 Mart itibariyle vaka sayısı beşe çıkmıştır. Yeni vakaların da ilk hastanın yakın çevresinden olduğu açıklanmıştır.

Bundan sonraki süreçte vakaların sayısında belirgin bir artış olması kuvvetle muhtemeldir. Çin’de enfeksiyonun yayılma hızının düşmesine rağmen Avrupa’nın giderek bir odak haline gelmesi ülkemiz açımızdan hastalığın yayılma riskini ciddi bir şekilde arttırmaktadır.

Bu yüzden toplum olarak hepimizin son derece duyarlı ve dikkatli olması gerekir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının aldığı oldukça önemli önlemlerin, okulların tatil edilmesi, toplu etkinliklerin ertelenmesi ve Avrupa’nın bazı ülkelerine giriş ve çıkışların yasaklanması gibi uygulamalarında hastalığın hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyeceğini ve bu sıkıntılı dönemi başarılı bir şekilde atlatabileceğimizi umut etmekteyiz.

 Ateşi ve öksürüğü olan herkes çevresine potansiyel bulaştırıcı olabileceğini düşünerek kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Bu kişiler maske takmalı, sık sık ellerini yıkamalı ve mümkün olduğunca evinden dışarıya çıkmamalıdır.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek kullanımlık kâğıt mendil ile kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat edilmesi çevreye hastalık etkenin bulaşmasını azaltmada etkilidir

Yine bu hastaların yakın çevresinde bulunanlar da telaşlanmadan, soğukkanlılıkla kendilerini koruyacak gerekli önlemleri almaya çalışmalıdır. Bu çerçevede özellikle sık sık ellerini en az 20 saniye ovarak yıkamalı, maske takmalı, hastanın çıkartı ve sekresyonları ile yakın temastan kaçınmalıdırlar.

Sağlık Çalışanları ve Covid-19 Korunma Önlemleri

Çinde yaklaşık 3.400 Çinli sağlık çalışanı (%4,3) koronavirüs ile enfekte olmuş ve bunlardan 22’si (%0,6) hayatını kaybetmiştir.

Sağlık çalışanları, bu büyük riske rağmen her zaman olduğu gibi, yine takdir edilmeyeceklerini bile bile, her türlü şiddete maruz kalışlarına rağmen, bu hastalıkla da fedakarca mücadele edecek ve hastalığın büyük kayıplara yol açmadan atlatılması için elinden geleni yapacaktır.

Ancak Sağlık çalışanlarının önce kendilerini koruyacak önlemleri alması şarttır. Hastalığı ve önlemleri kesinlikle basite almamalıdırlar.

Bugün için virüs atılım süresi ve bulaştırıcılık süresi tam olarak bilinmediği için, hastanın sağlık kuruluşuna müracaat ettiği andan başlayarak önlemler alınmalı, özellikle şüpheli hastalarda izolasyon önlemleri ciddiyetle sürdürülmelidir.

Sağlık Çalışanları İçin Gerekli Önlemler

COVID-19 varlığı düşünülen vakalara standart, temas ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalıdır.

Olası/kesin 2019-nCoV vakaları ile 1 metreden daha yakında temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak eldiven, koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucu, el sabunu ve alkol bazlı el dezenfaktanları hazır tutulmalıdır.

1. Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından sorumlu olan ve girişi gerekli olan personelin odaya girişine izin verilmelidir, hasta ziyaretçileri yasaklanmalıdır ve refakatçi gerekli ise tek kişi ile kısıtlanmalıdır.

2. Hasta odasına giren tüm kişiler eldiven, önlük, tıbbi maske kullanmalıdır.

3. Muayene, tedavi ve kişisel bakım yapan kişiler eldiven, tıbbi maske kullanmalıdır. Hastanın sekresyonları veya vücut çıktılarının aerosolizasyonuna neden olabilecek girişim yapılacağında N95/FFP2 maske ve yüz siperliği kullanılmasına özen gösterilmelidir.

4. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, önlük, gözlük, yüz koruyucu, maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

5. Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumunda eldiven çıkartılarak, el hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir.

6. Aerosolizasyona neden olabilecek işlemler sırasında hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan sağlık personeli dışında kimse olmamasına özen gösterilmelidir. İşlem sırasında kapının kapalı olması sağlanmalı, işlem sonrasında bir süre, giriş-çıkış dahil kapı açık tutulmamalıdır.

7. Hastaya temas öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir. Bu amaçla sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanları kullanılabilir. Eller gözle görülür derecede kirli ise el dezenfektanı yerine mutlaka su ile sabun kullanılmalıdır.

8.2019-nCoV tanısı almış hastaya ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya gasilhane çalışanları temasları sırasında korunma önlemlerini (maske önlük, eldiven vb) almalıdırlar.  Hastaların ölümü halinde özel bir defin işlemi yoktur. Standart defin işlemleri uygulanır.

Bu konuda daha detaylı bilgi ve öneriler için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberlere ve algoritmalara başvurulmalıdır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

SAĞLIK KURULUŞLARINDA VAKAYA YAKLAŞIM ALGORİTMALARI

Saygılarımızla Hekim Hakları Derneği

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.