Register
A password will be e-mailed to you.
Genel Başkanımız Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA’nın Genel Kurul’a hitaben konuşması 21.12.2014
Değerli katılımcılar, Kıymetli Meslektaşlarım,Ülkemizde teknolojik ilerlemeler, kamusal alandaki reformlar, yapılan bayındırlık faaliyetleri ve sağlıkta hastaya sunulan hizmette ilerlemeler olmuş ve bu gelişmeler biz hekimleri  mutlu etmiştir.Bu olumlu gelişmelerin yanında sağlık çalışanları olarak değerlendirme yaptığımız da ise maalesef hasta menfaatine olan bu ilerlemelerin bizler için olmadığı, hatta bir çok kazandığımız, elimizde bulunan haklar konusunda geriye düştüğümüzü görmekteyiz.Sağlığa yeniden yön verdiğimiz bir dönemde genel popülizmin baskısına yenildik. Sağlık sisteminin bir önceki dönemdeki çarpıklıkları ve bazı hekimlerin kötü uygulamaları sağlık çalışanları ile birlikte hekimlerde de özlük haklarında gerileme, mesleki uygulamalarında kısıtlamaların oluşmasına neden oldu. Gerek kamu ve gerek özel sektörde hekim haklarında iyileştirmelerin yetersiz kaldığını, eğitim araştırma fonksiyonlarının öncelenmesi gereken üniversitelerde ise çözülmelerin olduğunu görmekteyiz.Meslektaşlarımız arasından sorunları çözüm bekleyen bazı gruplardan kısa kısa örnekler vererek ne kadar çok yapmamız gereken işler olduğunu belirtmek istiyorum:- Aile Hekimleri: Sağlık sistemimizin temel dinamiği olan ve yeniden yapılanmanın üzerine kurulduğu bu meslektaşlarımız birçok sorunları ile sürekli gündeme oturmakta, eylemler yapmak zorunda kalmaktadır. Son zamanlarda nöbet ve çalışma koşullarında gelişen yeni uygulamaları tepki ile karşılamaktadırlar.- 2.ve 3.Basamak Hekimleri: Hastanelerinde iş yoğunluğu, acillerde şiddet ile toplumdaki algı değişimi ve değersizleşme ile karşı karşıya kalmışlardır. Performans gelirlerinin halen emekliliğe yansıtılamaması sorunu, çözülememiş bir sorun olarak durmaktadır.- Asistan Hekimler: Eğitim almaktan çok iş yükünü paylaşan, uzman gibi çalışan hekim rolünü üstlenmiştir. Asistan karneleri, eğitimin standardizasyonu sorunları çalışmalara rağmen halen çözülememiştir.- Üniversite hastaneleri: Yetenekli öğretim üyelerinin  büyük bir kısmının özele kayması ve üniversite hastanelerinin ekonomik dar boğazda olması hem hizmet hem de eğitim-araştırma ayağında eksikliklere neden olmaktadır. Bir türlü tam gün yasasının uygulanmasına olanak vermeyen hukukçuların kararları ile ne yapacaklarını, hangi yönetmelik ve kanunlara uyacaklarını, nerede nasıl çalışacaklarını bilemez hale gelmişler, son anayasa mahkemesinin kararı bile sorunu çözememiş halen muayenehanesi olan öğretim üyelerinin durumunun ne olacağı anlaşılamamış bir durumdadır.- Özel hekimlik: Sağlıkta dönüşümün başlangıcında patron konumunda bir çok hastane, poliklinik ve tıp merkezi açan meslektaşlarımız bugün sigortası bile tam yatırılamayan hakedişlerini aylar sonra alan, hatta alamayan vasıfsız işçi konumuna indirgenmiştir. Hakediş oranlarındaki düşüşler çok sayıda hasta bakmak ve kotayı doldurmak gibi zorunluluklar hekimlerimizi zor durumda bırakmıştır.- Muayenehane hekimleri: Artık çok özellikli işler yapanların dışında ayakta kalmaları mümkün görülmüyor, hepimiz için bir özgürlük alanı olan bu grubu korumak zorundayız, ne kadar özgür ve kendi işini yapabilir olmaktan çıktıysak hem itibarımızı hem de özlük haklarımızı o ölçüde kaybetmekte olduğumuzun farkına varmamız gerekir. Talep etmemiz gereken muayenehane hekimlerinin de devlet sigortası ile hasta bakabilmesi ve SGK ile anlaşma yapabilmesidir.- Yönetici hekimler: Kendi meslektaşlarını ve kurumlarını yönetirken patron veya kamunun baskısı ve meslektaşlarının talepleri arasında sıkışan aslında görsel açıdan rahatmış gibi olup hem hasta şikayetleri hem de  bir üst yönetim arasında cenderede kalan, son uygulamalar ile kendini güvensiz hisseden bir guruba dönüştü, yöneticilik yapılan denetlemeler ve alınan cezalar dolayısı ile cazip olmaktan çıkıp çoluğundan çocuğundan bazen de rızkından fedakarlık yapan insanların oluşturduğu bir grup haline geldi. Dürüst insanların bu grupta kalabilmesi için güvencelerinin ve özlük haklarının artırılması gerekmektedir, üst düzey yöneticilerimizin özlük haklarının normal çalışan hekimlerin gerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz.-Sayın Meslektaşlarım,Kuruluşunu birlikte yaptığımız, bizim derneğimiz olan,  hekim hakları derneğinin bu dönemdeki amaçlarını  kısaca belirterek konuşmamı tamamlamak istiyorum:1- Hekim hakları derneği hekimlerin meslekleri ile ilgili problemlerini tartışacakları bir platform oluşturmayı,  Hekimlerin mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirip bu önerilerini sağlık alanında politika yapıcılara iletmeyi,2- Hekimlerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için bilimsel faaliyetlerini desteklemeyi, Hekimlik eğitiminin bilimsel ölçülerde geliştirilmesi ve  Türk hekimliğinin dünya ölçeğinde yarışır hale gelmesi için katkılar sunmayı,3- Diğer hekim platformları ve hekim dışı sağlık çalışanlarının oluşturdukları platformlarla ortak çalışmalar yürüterek ortak projeler geliştirmek ve sağlık politikalarının oluşmasında paydaş hale gelmeyi,4- Hekimlerin çalışma şartları ve özlük hakları ile ilgili karşılaştıkları sorunlarla ilgili destek sunmayı,5- Malpraktis ve hasta şikayetleri ile yargılanmakta olan meslektaşlarımıza destek vermeyi ve onlarla birlikte mahkemelere iştirak etmeyi,6- Tayin, atama, terfi ve kadro ihtasında haksızlık yaşadıklarını düşünen meslektaşlarımızla birlikte ilgili birimlere başvurmayı ve oluşmuş ise mağduriyetleri gidermede destek olmayı,7- Birlikte güzel günlere ulaşmak ve bu ülkeye sahip çıkacak imanlı, ülkesini seven yeni hekimler yetiştirmeye öncülük etmeyi öğrencilerle ilgilenmeyi hedefleyecektir,Rabbim Yar ve yardımcımız olsun,SaygılarımlaProf.Dr.Adem AKÇAKAYA
Hekim Hakları Derneği Genel Başkanı

Saygılarımızla Hekim Hakları Derneği

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.