Register
A password will be e-mailed to you.

İLKELERİMİZ

İnsana ve emeğe saygı

Katılımcılık

Dayanışma

Saydamlık

Hesap verebilirlik

Bilimsel ve kanıta dayalı tıp

Etik duyarlılık

Erdemlilik

DEĞERLERİMİZ

Hekimlerin maddi ve manevi olarak memnuniyeti

Faaliyetlerin, programların ve yöntemlerin sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Hekimlerin güvenli çalışma şartlarının oluşturulması

Tıbbi gelişme ve teknolojileri izleme ve sürekli eğitim

Mesleki yönetsel kararlara katılma ve sağlık politikalarının belirlenmesine katkı