Register
A password will be e-mailed to you.
Hekim Hakları Derneği, Memur-sen, Sağlık-sen ve 46 Sağlık STK’sının katılımıyla Türk Tabipler Birliği’nin TÜRK Silahlı kuvvetlerinin AFRİN Harekatıyla ilgili açıklamasını kınamak için 29.01.2018 Pazartesi saat:12:30’da İstanbul Tabip Odası(Cağaloğlu) önünde basın açıklaması yapıldı.

Bilindiği üzere komşu ülkelerdeki gelişmeler ve iç savaşlardan dolayı bu ülkelerin  demografik yapıları ve yönetimleri parçalanmış, dış güçlerinde müdahalesi ile bu ülkeler  yeniden şekillendirilmeye başlanmıştır. Hedeflenen taşeron devletçikler üzerinden ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırılar olmaktadır. Bunun son günlerdeki en müşahhas  örneği de Afrin’de terör örgütü ve yandaşlarının himaye edilerek Türkiye Cumhuriyetinin birlik  ve beraberliğini tehdit eden bir yapı oluşturulmasıdır.Ülkemiz kendi varlığını tehlikeye atan aynı zamanda bölge ülkelerini de adeta müdahaleye açık hale getiren bu yapıyı bertaraf etmek için Afrin’e  haklı olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, müdahale etmiştir. Ancak Türk Tabipler Birliği bu gelişmeleri göz ardı ederek,  adeta bu mücadeleyi haksız çıkaracak bir açıklama yapmıştır. TTB, 6023 sayılı kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Mesleğimizin en üst kuruludur. Maalesef TTB’nin bugünkü yönetimi Türk hekimlerini temsil  etmemektedir.TTB, varlığına yönelik tehditleri bertaraf etmek için canla başla mücadele eden kahraman askerlerimizin yanında durmalı ve ülkesiyle birlikte  hareket etmelidir.Bizler Türk hekimleri ve Sağlık STK’ları olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi savunmaya yönelik bu mücadeleyi destekliyoruz,  Türk Tabipler Birliği yöneticilerini bu tavrından vazgeçmeye ve milli olmaya davet ediyoruz.                                                                                    Saygılarımla                                                                        Prof. Dr. Adem Akçakaya                                                                  Hekim Hakları Derneği  Başkanı

Saygılarımızla Hekim Hakları Derneği

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.